Monday, June 23, 2008

The GV GV lang Friend History!

The word GV GV lang means- GOOD VIBES GOOD VIBES lang FRIEND. term that i use every time i PARTEE GOOD VIBES always!!!! statement na lagi mong naririnig sa akin! basta....

i started using GV GV lang friend last 2003, nung manager pa ako sa CLUB HALO! wala lang naisip ko lang sya and lagi namin sa mga gmk place! parteee and etc.

GV GV lang- ok, good, positive....

GV GV lang or GOOD VIBES GOOD VIBES lang FRIEND is the official Trade Mark of GILBERT GENERAL aka GERI!!!!GV GV lang!

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...