Sunday, September 30, 2012

My BB Camera is working again!

Oh well naayos na naman my camera, nakakaloka kasi lagi na lang syang sira, kaya hindi ako madalas makapag blog lately, now its working fine! So Love it!!

Thanks to Mobile 1 for fixing my camaera always pero nakakaloka ka lang biglang naayos sya sa pamamagitan ng pag hulog ng hindi sadya! Lol

Anyways!!! I'm happy coz it fix na!
Sent from my BlackBerry® wireless handheld

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...