Thursday, May 2, 2013

Halo Halo

Dahil sa mainit at walang humpay na lapotan... Ito ang panglaban! Kesarap at kelamig na Halo Halo


Sent from my BlackBerry® wireless handheld

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...