Tuesday, October 29, 2013

Christmas Decorations sa ibat ibang lugar


Christmas sa Landmark Makati

Christmas Tree naman sa lobby ng office namin

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...