Wednesday, June 1, 2016

Chicken Pesto X Fries con Vigan X Longganisa Ala Fab Geri


During my RD at wala akong magawa, i decided too cook meriends at walang naman akong kasama... hahah well....

Chicken Pesto

Fries con Vigan

Longganisa 

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...