Thursday, November 2, 2017

Undas 2017 (Remembering Mom)



Hindi 2017 ang 2017 kung walang Undas kaya naman nag punta kami sa Heritage Park para dalawin si Mama at ito ang mga pictures. 































Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...